Starta eget – att tänka på

Det finns flera saker att tänka på för den som är i startgroparna att förverkliga en företagsidé. Företagsform, moms, skatter och bokföring är nödvändiga delar. Nästan alla företag behöver också ha en digital närvaro och även en fungerande plattform för e-handel.

Oavsett om ditt företag säljer varor eller tjänster är det viktigt att ha fungerande system för både redovisning, fakturering, lönehantering och försäljning. Ett företag som ska bedriva en webbshop behöver säkerställa att plattformen fungerar och är tilltalande för kunderna. En av de mest populära plattformarna för e-handel är Magento som erbjuder ett flexibelt och stabilt system.

Välja företagsform

Grundläggande information om att starta och driva företag finns på verksamt.se där det går att registrera företag, ändra företagsuppgifter och mycket annat. Verksamt.se är en gemensam sida för Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Två av de vanligaste sätten att driva ett företag på är i aktiebolag och enskild firma. Vilken bolagsform som passar bäst beror på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och om det är flera personer som startar företaget tillsammans. Om du är ensam och har tänkt att starta ett mindre företag passar en enskild firma. Som enskild näringsidkare är du privat skyldig för företagets skulder och du deklarerar inkomster och utgifter i en bilaga till din privata deklaration. Det kostar inte något att starta en enskild firma.

Ett aktiebolag passar både den som är ensam ägare eller om företaget har flera ägare. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och om bolaget går i konkurs försvinner endast satsade pengar. För att starta ett aktiebolag krävs ett tillskott på 50 000 kr.

Bokföring och deklaration

De flesta låter en expert sköta bokföringen eller anställer en redovisningsekonom. Om du vill sköta bokföringen på egen hand bör du ändå anlita en revisor eller redovisningskonsult som går igenom bokföringen och gör ett årsbokslut och upprättar deklarationen. Som företagare är det svårt att ha koll på alla lagar som gäller och när nya lagar börjar gälla. Ta därför hjälp av en redovisningsbyrå och en revisor som ser till att du följer alla regler. Att missa eller göra fel kan bli kostsamt.

Skriv en affärsplan

En affärsplan är ett viktigt strategiskt dokument för alla företag. Den ska innehålla information om vilka kunderna är och hur varorna eller tjänsterna ska marknadsföras. En affärsplan bör innehålla följande delar:

  • Affärsidé – det som ska säljas.
  • Målgrupp – vilka kunderna är.
  • Hur försäljningen ska gå till.
  • Hur marknadsföringen ska genomföras.
  • Budget som innehåller intäkter, löpande kostnader och investeringskostnader vid uppstartsfasen.
  • Hur produkten eller tjänsten ska tas fram.

Om du tror att det kommer att dröja innan de första fakturorna kan skickas är det även viktigt att ta med en plan för hur de första månadernas kostnader ska finansieras. Även om lönsamheten på sikt bedöms vara god krävs det en tillräcklig kassa för att kunna betala hyra, löner, IT-system och andra investeringar. Tänk också på att de flesta företag har en trög start och att det därför är viktigt att inte tappa modet och ge upp. En bra affärsidé brukar löna sig till slut!

Scroll to top