Goda karriärmöjligheter med en YH-utbildning

Efter att gymnasiet är avklarat och tanken är att studera vidare kan en YH-utbildning vara en bra idé. Det är utbildningar som är mer nischade och som svarar mot arbetslivets efterfrågan av kvalificerad yrkeskompetens. Eftersom teoretiska studier kombineras med praktik ger det goda möjligheter att efter avslutad utbildning få jobb direkt.

När åren på gymnasiet är färdiga kommer nästa stora steg. Studera vidare eller söka arbete? Det är många som väljer att studera vidare. En populär väg att gå är att välja en utbildning på en yrkeshögskola, YH. Det finns väldigt många YH-utbildningar att välja bland. En YH-utbildning är oftast kortare och mer nischad än en universitetsutbildning. Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet för att öka möjligheterna att direkt efter avslutad utbildning kunna få ett jobb. Under studietiden kombineras studier med praktiskt lärande. När teoretiska studier kombineras med praktiskt utövande kallas det i dessa sammanhang för lärande i arbete, LIA. Redan under studietiden finns stora möjligheter att få in en fot i näringslivet. Det finns många olika aktörer som erbjuder YH-utbildningar.

YH-utbildning efter gymnasiet

Detta är en perfekt utbildning efter gymnasiet. Eftersom teori och praktik kombineras ger det goda förutsättningar för arbete efter utbildningen. Med en YH-utbildning får du utbildning i den aktuella och efterfrågade kompetensen som finns i dagens arbetsliv. Det är därför YH-utbildningar är en av de snabbaste vägarna mot en bra karriär. Utbildningarna uppdateras och utvecklas med jämna mellanrum och hålls aktuella i och med att arbetslivets krav hela tiden ändras. Har du redan gått en yrkesinriktad linje på gymnasiet kan en YH-utbildning vidga din kompetens eller göra dig mer specialiserad inom ditt område. Oftast är denna typ av utbildning kostnadsfri och du är berättigad till CSN-lån och bidrag. När utbildningen är slutförd fås en yrkeshögskoleexamen. Om utbildningens längd är två år eller längre fås en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Scroll to top