IoT och IOTA

Våra hem kommer snart att vara uppkopplade, men hur påverkas du och finns det sätt att investera i denna nya teknik?

 

Sakernas internet, Internet of Things, eller helt enkelt IoT har faktiskt en helt egen valuta som heter iota. För allting som kommer att ha en nytta av att kopplas upp – kommer att kopplas upp. Prylar, hushållsapparater och snart även kläder. Men frågan är vad det hela innebär för oss vanliga dödliga?

IoT, alltså sakernas internet, är främst tänkt att förenkla våra liv, som det går att läsa om här i en artikel i Dagens Industri. Redan har många smarta klockor, uppkopplade dörrlås, sensorer som känner av temperatur, rörelse, ljud och ljud på olika sätt i hemmet. Idag är i princip även alla bilar som tillverkas uppkopplade. Samtidigt verkar det som om det finns en stor okunskap kring just Iot, något som är en riskfaktor för både organisationer, företag och för samhället i stort. Det borde finnas tydliga säkerhetspolicys menar många, något som framkommit av en större undersökning om IoT-säkerhet.

Säkerheten kring IoT

Tänk till exempel att den uppkopplade tekniken i ditt hem blir kapat. Informationen som alla saker samlar in kan du användas för att orsaka skada eller otrygghet. Om internet slås ned eller elektriciteten för den delen, hur kommer du då in i ditt hus och hur styr du allt? Samma sak gäller för företag som kan ha väldigt känslig information samlat på molntjänster och liknande. Det gäller alltså att säkerheten står i centrum när du kopplar upp antingen ditt hem eller företag och organisationer. Mer om detta kan du läsa om här i en artikel i Ny Teknik.

 

I TechWorld IDG går det samtidigt att läsa om hur Intel, IBM och Ericsson går ihop för att skapa ett ramverk med standardisering av säkerhetstänket kring IoT. Det är ett gratis ramverk och det riktar in sig på följande områden:

 

  • Klienter
  • Kommunikation
  • Övervakning
  • Konfiguration

 

Det ska vidare innehålla sådana metoder som hjälper utvecklare och användare att bedöma olika risker samt försvara sig mot dessa. För att IoT ska vara trovärdigt och locka till sig stora användargrupper och företag krävs det nämligen att det är just säkert, pålitligt, tryggt och motståndskraftigt. Den personliga integriteten ska skyddas och inte minst den känsliga infon som samlas in. Läs mer om detta här.

 

Scroll to top