Plugga utomlands

Idag är det fler än någonsin tidigare som väljer att utbilda sig efter gymnasiet. Även då många tar en paus på något eller några år mellan gymnasiet och universitetsstudierna. Något som dessutom har blivit allt mer populärt och vanligt är att studera utomlands. I vissa utbildningar får man chansen att läsa ett år utomlands eller göra praktik eller projektarbete i ett annat land än Sverige, men många väljer idag att läsa hela utbildningar utomlands med engelska som utbildningsspråk.

Att studera i grannländerna

Det två främsta anledningarna till att Svenskar söker sig till andra länder för att studera är

1. För att det är avsevärt mycket lättare att komma in på vissa utbildningar i andra länder än i Sverige. När det gäller till exempel läkare eller veterinär så kan det kännas nästan omöjligt att komma in på en utbildning i Sverige medan det är mycket mindre konkurrens i länder som till exempel Polen och Lettland.
2. För att man vill vidga sina vyer, lära sig ett nytt språk och ta del av en annan kultur än den man är uppväxt i. Många, kanske speciellt, ungdomar och unga vuxna har en stark längtan att komma bort från sitt hemland i några månader eller år för att få nya intryck och lärdomar i ett annat land. Det här är något som är väldigt vanligt och idag kan man relativt enkelt åka iväg som utbytesstudent i ett år under gymnasiet eller vidareutbilda sig utomlands efter gymnasiet.

När man åker ensam till ett helt nytt land men en främmande kultur, språk och arbetssätt så kan det vara skönt att få hjälp och projektledning, eller projektledelse som det heter om man är i Danmark och studerar, under den första tiden för att komma in i det nya tänket och språket. Utländska skolor är oftast väldigt bra på just detta och man behöver sällan oroa sig för att man inte ska få tillräckligt med hjälp eller råd när man kommer till det nya landet.

Scroll to top