Bevara studietiden färskt i minnet

För dem som studerar idag eller har pluggat på universitet eller högskola tidigare är ofta studieåren en rolig tid i livet som man sedan minns med glädje. Efter några år i arbetslivet är det inte den enorma stressen inför tentorna man kommer att komma ihåg, eller den osäkerhet man kan känna när man väl har lämnat in skrivningen och ska vänta på svaret från läraren. Nej, istället är det ofta de sociala och trevliga stunderna med sina studiekamrater som man minns. Minnen som man vill vårda ömt.

Alla är naturligtvis inte lika sentimentala eller angelägna om att minnas, men det kan finnas skäl till att hjälpa minnet på traven genom att skapa saker som gör det lättare att blicka tillbaka till sina studieår.

Olika sätt att skapa och bevara minnen från studietiden är genom saker som att skapa:

  • Fotoböcker, där man samlar bilderna som man själv och sina studiekamrater har tagit på från allt till tentafester till sittningar och middagar. När man väl har börjat jobba är det kul att minnas alla sådana roliga saker man gjort tillsammans.
  • Åk på en resa tillsammans. Om man trivs med sina studiekamrater finns det många minnen som man kan skapa på plats. Passa på att resa iväg tillsammans och gör något annorlunda. Förmodligen kommer man att minnas resor bättre än alla de stunder som man satt i biblioteket för att plugga till tentorna tillsammans.
  • Ordna träffar tillsammans även efter det att ni har studerat färdigt. Under studierna umgås man ofta väldigt intensivt med varandra, något de flesta sedan inte längre hinner när alla har börjat jobba. Passa därför på att boka in träffar då alla kan ses.
Scroll to top