Finansinspektionen utbildar unga

Att ha koll på sin privatekonomi är av största vikt för att få ett så stabilt liv som möjligt. I ett samarbete mellan Finansinspektionen och Aktiefrämjandets projekt Ung Privatekonomi ska nu FI utbilda unga norrlänningar i att få en bättre privatekonomi.

838892-tiokronaMan brukar säga att desto stabilare grund en människa står på som ung, desto bättre är förutsättningarna för att människor ska få en så bra grund som möjligt. När vi lever i ett samhälle där det är otroligt enkelt att låna pengar, så blir det även otroligt viktigt att man förstår vikten av vad det innehär. Att kunna snabbt få ett lån ska man se som något bra då människor har chans att utvecklas och förbättra sin levnadsstandard. Om unga människor lär sig vikten att hushålla och att planera långsiktigt så kommer allt fler undvika att hamna i skuldsituationer de inte kan ta sig ur och detta är något som Finansinspektionen nu satsar på att lära ut.

Få stabilare privatekonomi

Vad mycket handlar om är att unga ska få en förståelse om hur pengar fungerar och vad som händer om man handlar upp allt på en gång skriver Privata Affärer. Detta genom en utbildning. Vad detta är, är ett samarbete mellan Finansinspektionen, som har som uppdra att ge finansiell folkbildning,  och Aktiefrämjandet som har projekten Ung Privatekonomi.

“Att höja ungdomars medvetenhet om de möjligheter och risker som finns när det gäller att påverka sin egen ekonomi är en viktig del i det arbete som vi gör för att höja de finansiella kunskaperna i hela landet.”

Även Swedbank har utbildning i ungas privatekonomi som kan vara bra att kolla in. Allt för att ett lån ska bli något positivt och något som underlättar.

Scroll to top