Rätten till studier

I studiernas tecken talar vi idag om bristen på sådan – eller snarare svårigheten till utbildning som vissa får i och med sitt funktionshinder. Vi skriver även om yrket som personlig assistent och vikten av vidareutbildning.

I GP kan vi läsa om en dom i Regeringsrätten som blivit mycket omskrivet och väckt debatt, det handlar om hur man kan neka funktionsnedsatta rätten till assistans, en grupp i samhälle som om några måste kunna få hjälp att leva ett aktivt och självständigt liv.

Kunskap är makt – och självkänsla

dator_kaffeI NWT kan vi i dagarna läsa om hur hela 25 procent av Karlstads universitets studenter läser på distans, kanske är det framtidens studiesätt? I så fall gör det i alla fall lättare för fler grupper i samhället att ta del av just bildning och kunskap – viktigt för framförallt kunna vara med och ha makt och styra. Ett tips, om en behöver hjälp med något i vardagen, är att söka personlig assistans via assistanskompaniet.se.

– För studenterna blir det mer flexibelt, man kan ta del av undervisning på den tid och plats man vill. Jag tror även att det innebär en ny möjlighet eftersom vi kan ha olika sätt att ta till oss kunskap. Dessutom innebär det en breddning av den traditionella undervisningen. – NWT

I Hallandsposten kan vi samtidigt läsa om hur personliga assistenter utbildas på Högskolan, där de får läsa om ledarskap och regelverk i området, såväl som om psykiska faktorer emellan brukare och assistent. Det är nog väldigt bra att som personlig assistent få vidareutbildas i sitt yrke, som är så viktigt eftersom det hjälper en grupp i samhället som på många sett kanske är förbisedd och som ibland glöms bort – fastän den är lika existerande och viktig som alla andra.

Scroll to top